Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas|Afrik Air

Kế hoạch mở bán các thành phẩm còn lại của Hado Charm Villas chưa thể triển khai, do Ban lãnh đạo Hà Đô đánh giá thị trường bds còn khó khăn.

Trong Bản tin nhà đầu tư quý III/2023, CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) giải thích plan tung hàng các sản phẩm còn lại của Hado Charm Villas (thời đoạn 3) chưa thể triển khai, do Ban lãnh đạo đánh giá thị trường bđs còn khó khăn, mở bán thời khắc hiện tại chưa phải là thời điểm để tối ưu hóa lợi nhuận từ những thành phẩm còn lại. Do đó, quý III chưa ghi nhận thêm thu nhập từ ngành này.

Doanh nghiệp lý giải thời điểm hiện tại, dự án vừa mới hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài của 528 thành phẩm và đang hoàn thiện nốt các hạng mục tiện ích và hạ tầng để mang vào sử dụng. 

Theo BCTC hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần gần của Hà Đô gần 460 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm 68% về hơn 99 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận sau thuế quý này giảm là do doanh thu từ mảng bds giảm, trong khi những ngành khác vẫn duy trì ổn định.

Lũy kế 9 tháng, Hà Đô ghi nhận 2.020 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 544 tỷ đồng LNST, giảm lần lượt 19% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Đóng góp chính cho thu nhập nửa đầu năm của doanh nghiệp này vẫn là mảng tích điện (thủy điện, điện mặt trời, điện gió) với hơn 1.295 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng mua bán bđs đem về hơn 183 tỷ đồng, giảm 77%.

Chứng khoán Vietcap giải thích, trong 9 tháng đầu năm 2023, Hà Đô đang bàn giao 15 căn Charm Villas (quý I là 13 căn, quý II là 2 căn) và ghi nhận thu nhập tại mức 183 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính bán niên đang kiểm toán, nhóm tìm hiểu nhận thấy 229 tỷ đồng doanh thu, trước đó được ghi nhận là thu nhập mảng bđs trong BCTC quý II/2023 của Hà Đô, đã được phân loại lại là thu nhập mảng xây dựng.

Tuy nhiên, Vietcap cho rằng khoản doanh thu trên đến từ việc xây dựng những căn hộ đã bàn giao tại dự án Charm Villas, do dự báo tập đoàn này không có doanh thu mảng xây dựng vào năm 2023.

POSTER FOXSEOTOOL